Chiến lược di cư mới nhằm hạn chế những người di cư sống ở Úc trong tình trạng 'tạm thời vĩnh viễn'

Thứ Th 2,
11/12/2023
Đăng bởi Admin

Chính phủ liên bang vừa công bố chiến lược di cư đã được chờ đợi từ lâu, một tài liệu dài 100 trang trình bày chi tiết các bước trước mắt và trong tương lai. Kế hoạch bao gồm 25 cam kết mới nhằm "làm cho việc di cư mang lại lợi ích cho quốc gia" sau bài đánh giá của Tiến sĩ Martin Parkinson cho thấy chương trình di cư của Úc "không phù hợp với mục đích"

Chiến lược mới bao gồm một số biện pháp nhắm vào giáo dục quốc tế mà chính phủ cho biết sẽ đảm bảo sinh viên tốt nghiệp nước ngoài giúp đáp ứng tình trạng thiếu kỹ năng

Chiến lược mới bao gồm một số biện pháp nhắm vào giáo dục quốc tế mà chính phủ cho biết sẽ đảm bảo sinh viên tốt nghiệp nước ngoài giúp đáp ứng tình trạng thiếu kỹ năng

Chính phủ cho biết sinh viên quốc tế và sinh viên tốt nghiệp chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số sinh viên "tạm thời vĩnh viễn"; người di cư với 108.000 người đã ở lại Úc từ 5 năm trở lên

Theo kế hoạch mới, sẽ có sự giám sát chặt chẽ hơn đối với những người xin thị thực thứ hai, với số lượng sinh viên quốc tế ở lại Úc theo nhiều thị thực sinh viên liên tiếp tăng hơn 30% lên 150.000 vào năm ngoái.

Bộ trưởng Nội vụ Clare O'Neil công bố chiến lược di cư mới nhằm trấn áp các 'trường đại học m a' và nạn bó c lột

popup

Số lượng:

Tổng tiền: